Konekesko Webshop

Naudojimosi taisyklės


Naudojimosi UAB „Konekesko Lietuva“ E-Parduotuve taisyklės

E-Parduotuvės svetaine (toliau „Svetainė“) gali būti naudojama tik laikantis šių taisyklių. Šios taisyklės papildo UAB „Konekesko Lietuva“ (toliau ,,Paslaugos teikėjas") „E-Parduotuvės nuostatas ir salygas“.
Autorinės teisės

Šioje interneto Svetainėje esanti tekstinė ir grafinė informacija yra Paslaugos teikėjo nuosavybė ir yra ginama bei saugoma įstatymų nustatyta tvarka. Kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti šią informaciją, be raštiško Paslaugos teikėjo sutikimo griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama be išankstinio raštiško Paslaugos teikėjo sutikimo kituose interneto svetainėse daryti nuorodas į šią interneto svetainę. Interneto svetainėje esančią informaciją be Paslaugos teikėjo sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.
Prekių ženklai

UAB „Konekesko Lietuva“ Internetinė parduotuvė (tekstuose E-Parduotuvė; el. pašto adresas: webshop.konekesko@kesko.lt ) ir jos logotipai yra įstatymais saugomi pavadinimai ir prekių ženklai.
Atsakomybės apribojimas

Svetainės turinys nesukuria Paslaugos teikėjui susijusių įsipareigojimų. Paslaugos teikėjas negarantuoja, kad Svetainėje pateikiama informacija konkrečiu momentu bus visiškai tiksli ir patikima. Paslaugos teikėjas negarantuoja nuolatinio ir netrikdomo Svetainės veikimo. Paslaugos teikėjas negarantuoja besąlyginės prieigos prie Svetainės. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę daryti Svetainėje pakeitimus.

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas, trečiosioms šalims priklausančias ir jų prižiūrimas svetaines. Pasirinkęs trečiųjų šalių svetaines, jos naudotojas privalo susipažinti su jose pateiktomis naudojimosi nuostatomis ar taisyklėmis. Paslaugos teikėjas negali daryti įtakos trečiųjų šalių puslapių turiniui ir už jį neatsako.

Paslaugos teikėjas neatsako už Svetainės ar suteiktos Paslaugos tiesiogiai arba netiesiogiai sukeltus nuostolius, tokius kaip prekių vėlavimas, pajamų praradimas, prieigos arba duomenų praradimas bei kitus ekonominius nuostolius. Paslaugos teikėjo atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Informacijos pateikimas Paslaugos teikėjui

Pateikdamas informaciją Paslaugos teikėjui el. paštu arba tiesiogiai Svetainėje, Paslaugos naudotojas (ar Klientas) tokiu veiksmu pripažįsta ir patvirtina, kad jis priėmė asmeninį sprendimą siųsti tokią informaciją Paslaugos teikėjui, o pastarasis turi teisę ją laisvai naudoti nesiekiant asmeninės ar trečiųjų šalių naudos. Pateikiama informacija turi atitikti įstatymus ir padorumo normas. Paslaugos naudotojas patvirtina, kad ėmėsi protingų atsargumo priemonių, siekdamas surasti galimus virusus arba kitus kenkėjiškus elementus, galimai esančius siunčiamoje informacijoje.

Paslaugos teikėjas neatsako už tą Svetainės turinio dalį, kurią sudaro Svetainės Paslaugos naudotojų pateikta informacija. Paslaugos teikėjas gali pašalinti Paslaugos naudotojo į Svetainę įkeltą turinį be Paslaugos naudotojo sutikimo.

Duomenų apsauga

Paslaugos teikėjas vadovaujasi Asmens duomenų apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir galiojančiais reglamentais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.