Konekesko Webshop

Datu reģistrs


1. Atbildīgais par reģistru

Nosaukums: “Konekesko Latvija” SIA
Reģistrācijas numurs: 40003450717
Adrese: “Konekesko Latvija” SIA, Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058, Latvija

2. Persona, kura atbild par reģistra datiem

Juris Brakovskis
Telefons +371 27885533

3. Mērķis personas datu apstrādei

Reģistrs tiek izmantots klientu identificēšanai, pasūtījumu izpildei un uzraudzībai, komunikācijai ar klientu, kā arī grāmatvedības un mārketinga nolūkiem. Konekesko nodod reģistra datus trešajām personām tikai preces piegādes organizēšanai, ja klients ir izvēlējies tiešo piegādi, kā arī attiecīgajām valsts institūcijām Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

4. Datu aizsardzība

Klientu dati (reģistrēšanās laikā ievadītā informācija) tiek uzglabāti, apstrādāti un aizsargāti, ievērojot spēkā esošās Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas.

5. Klienta piekrišana un tiesības

Reģistrējoties interneta veikalā klients piekrīt savu personas datu apstrādei atbilstoši 3.punktā noteiktajam mērķim, kā arī Klients piekrīt uz savu norādīto e-pasta adresi saņemt Konekesko informatīva rakstura jaunumus un piedāvājumus. Klientam ir tiesības aizliegt izmantot datus tiešajam mārketingam, nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi webshop.konekesko@kesko.lv